Wednesday, August 27, 2014

CTR05 main 05

Ang Cat's Trail Rewind #5 ay pag-aari nila Elmer Damaso at Ma. Cornelia Damaso. Hindi po ito binebenta. Kung meron pong nagbebenta ng pahinang ito, ipaalam na lang po sa amin. Salamat!

Tuesday, August 5, 2014

CTR05 main 04

So ano kaya ang dahilan kung bakit alam ni Butler ang tungkol sa Feather's Peak???
Ang Cat's Trail Rewind #5 ay pag-aari nila Elmer Damaso at Ma. Cornelia Damaso. Hindi po ito binebenta. Kung meron pong nagbebenta ng pahinang ito, ipaalam na lang po sa amin. Salamat!

Sunday, August 3, 2014

CTR05 main 03

Nagbabalik ang ilang mga pamilyar na tauhan na matagal nang hinahanap ng mga readers... :)
Ang Cat's Trail Rewind #5 ay pag-aari nila Elmer Damaso at Ma. Cornelia Damaso. Hindi po ito binebenta. Kung meron pong nagbebenta ng pahinang ito, ipaalam na lang po sa amin. Salamat!

Wednesday, July 9, 2014

CTR05 main 02

Ang Cat's Trail Rewind #5 ay pag-aari nila Elmer Damaso at Ma. Cornelia Damaso. Hindi po ito binebenta. Kung meron pong nagbebenta ng pahinang ito, ipaalam na lang po sa amin. Salamat!

Monday, July 7, 2014

CTR05 main 01

Matagal na ang nakalipas nung huli akong naglagay ng pahina. Sana mabigyan ko na siya ng oras...

Paalala lang po, ang Cat's Trail #5 ay hindi ko po pinagbibili nang printed. Kung meron pong nagbebenta ng pahina o kopya ng isyung ito, ipaalam na lang po sa amin. Salamat! :)